Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένο φάσμα λογιστικών – φοροτεχνικών – ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λύση στην σύγχρονη επιχείρηση. Με τα πιο σύγχρονα μηχανογραφικά συστήματα η Union μπορεί να σας εγγυηθεί για ένα άριστο αποτέλεσμα.

Λογιστικές & Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Για να ανταπεξέλθει μια επιχείρηση στο διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό και φοροτεχνικό πλαίσιο λειτουργίας χρειάζεται έμπειρους συνεργάτες που θα την υποστηρίξουν και θα την συμβουλεύσουν με γνώμονα την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της. Στα πλαίσια των λογιστικών – φοροτεχνικών αναγκών των επιχειρήσεων σας, είμαστε δίπλα σας για μια ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα σας ή στα γραφεία μας.

Τήρηση απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων

 • Πλήρης ανάθεση λογιστηρίου – τήρηση, παρακολούθηση και διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
 • Επίβλεψη λογιστηρίου και εναρμόνιση στις ισχύουσες λογιστικές – φορολογικές πρακτικές
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ενημέρωση της
  διοίκησης της εταιρίας και των λοιπών ενδιαφερομένων (τράπεζες κτλ.)
 • Σύνταξη μηνιαίων οικονομικών αναφορών (reports) προς την διοίκηση
 • Ανάληψη μελετών για την ανεύρεση πόρων στήριξης επενδυτικών προγραμμάτων
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)
 • Προετοιμασία και υποβολή ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και λοιπών
  φορολογικών δηλώσεων (INTRASTAT, ΦΠΑ κτλ.)
 • Διεκπεραίωση συναλλαγών και εργασιών με το Δημόσιο

Έκδοση διαχείριση μισθοδοσίας

 • Προετοιμασία και υποβολή εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις κτλ.)
 • Έκδοση και αποστολή μέσω ηλεκτρονικού αρχείου εκκαθαρίσεων μισθοδοσίας σε μηνιαία βάση
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εργατικών διαφορών και εκπροσώπηση

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

 • Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ
 • Φορολογία εισοδήματος και φορολογία μεταβιβάσεων
 • Συστάσεις νέων οντοτήτων, μεταβολές, διακοπές και εκκαθαρίσεις
 • Εκπροσώπηση, εκπόνηση και διαχείριση φορολογικών ελέγχων
 • Συγχωνεύσεις και μετατροπές εταιριών σε άλλα εταιρικά σχήματα πιο ανταγωνιστικά και πιο ευέλικτα βάση διεθνούς σχεδιασμού