Η εταιρία μας

Το προσωπικό δυναμικό της Union αποτελείται από πτυχιούχους λογιστές και συμβούλους διοίκησης επιχειρήσεων που μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και την συμβουλευτική για όλο το φάσμα των εταιρειών

Η φιλοσοφία μας

Η κάθε επιχείρηση όπως και ο κάθε άνθρωπος, είναι μοναδικός , με μοναδικές ανάγκες και μοναδικό όραμα και στόχους. Γι’ αυτό χρειάζεται και μοναδικές λύσεις

Σχεδιασμός & Παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας

Αποστολή μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας με στόχο την δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Η εταιρεία μας προσαρμόζεται στις προκλήσεις της εκάστοτε εποχής και αποτελεί τον στρατηγικό σύμμαχο, στις επιχειρήσεις των πελατών μας στοχεύοντας να βελτιώσουν κατακόρυφα την ανταγωνιστικότητά τους και να προλαμβάνουν τις όποιες δυσκολίες και εμπόδια προτού αυτά προκύψουν.

Στόχος μας

Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι απαραίτητη η γνώση, η εμπειρία και η διορατικότητα των μελών που απαρτίζουν την Union Financial Associates.  Οι άνθρωποί μας διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο γνώσης και κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την οικονομία, τη λογιστική, τη φορολογία και το σύγχρονο management & leadership.

Επιδίωξη μας είναι να καταστούμε πολύτιμοι και υπεύθυνοι συνεργάτες για τους πελάτες μας, καθοδηγώντας  τους υποστηρικτικά στην επίτευξη των κερδοφόρων στόχων τους.